Buzağı Takip Uygulaması

  • Anasayfa
  • Ürün Detay
  • Buzağı Takip Uygulaması

Buzağı Takip UygulamasıÜrün Detayları

Buzağı Takip Uygulaması 

Oluşabilecek riskleri ortadan kaldırarak hem masraflarınızı azaltabilir hem de genç  sürünüzün değerini arttırabilirsiniz. 

Allflex Genç Sürü Takip uygulaması ile 0 ile 6 ay arasındaki tüm hayvanlarınızda sağlık takibi yapabilir  ve olası sağlık problemlerini en erken aşamada hatta klinik bulgular yaşanmadan tespit edebilirsiniz. Tedaviye erken dönemde başlar ve tedavi masraflarınızda tasarruf edebilirsiniz. Bu sayede daha sağlıklı bir buzağı gelişim süreci yaşarsınız. Buzağı kayıplarınızı minimum seviyeye indirerek kişiye bağımlı kontrol ve bakım sürecini de ortadan kaldırırsınız. Sağlık sorunlarını klinik belirtiler başlamadan tespit edin 

• Doğru sağlık teşhisi ile tedaviye erken dönem de başlarsınız. Bununla beraber ilaçların ve ağır  tedavinin yarattığı sorunları da önlemiş olursunuz. Daha sağlıklı bir buzağı büyüme süreci elde edersiniz. 

• Erken teşhis ve etkili tedavi sayesinde ölüm oranlarında azalma sağlarsınız.

• Mutlaka bireysel kulübede ve emzik ile besleniyor olması gerekmektedir. Buzağı takibinde dikkatedilmesi gereken koşullar şu şekildedir: 

▪ Doğum ile beraber küpe takılarak hem kolostrum içme hem de devamında süt içme performansı  takip edilmektedir. İlk hafta yaşanabilecek doğum sonrası semptomlar ve solunum problemleri tespit edilir. 

▪ İlk haftadan sütten kesilinceye kadar hem solunum hem de sindirim sorunları erken safhada tespit edilebilmektedir. Bununla beraber geviş oluşumu ve aktivite takibi yapılmaktadır. 

▪ Sütten kesildiğinden 6 aya kadar da yaşanabilecek her türlü sütten kesilme sendromları ve klinik sorunlar erken tespit edilmektedir. 

Sağlıklı Buzağı Gelişimi

İlk aylarda yaşanabilecek ciddi problemler, buzağının gelişim sürecine olumsuz etki yapmaktadır. Bu sürecin yakın takibi tedavi sürecinin etkinliği, daha sağlıklı ve hızlı bir büyüme sürecini sağlamaktadır. 

Tedavi etkinliğinin ölçülmesi

Buzağı takip uygulaması ile devam eden tedavi etkinliği hakkında bilgi sahibi olursunuz. Etkili tedavi  sonucunu hemen alır, uygun olmayan da ise ilaç ve tedavi değişikliğine gidebilirsiniz. Sağlıklı bir büyüme takibini yaparak gerekmeyen iş rutinlerini ortadan kaldırabilirsiniz. 

Daha etkin saha kontrolü ve zaman yönetimi sağlar

Uygulama sayesinde hem siz hem de ekibinizin zaman yönetimini daha etkin sağlayabilirsiniz. Sadece  sağlık sorunu olan buzağılara odaklanarak verimliliğiniz arttırabilirsiniz. 

• Sütten kesilme ile birlikte hem yem değişimden kaynaklanabilecek sorunların hem de yaşam alanını  değişikliğini yarattığı stresin etkileri gözlemlenmektedir. 

• Gözle takip ile karşılaştırıldığında çalışan etkinliği artmakta hem de bu işlem için harcanan zamandan  tasarruf edilmektedir. 

• Elektronik takip sayesinde çalışan bağımlılığı ortadan kalkmaktadır.

• Sağlık raporu ve tarihsel sağlık olayları sayesinde doğumla beraber daha etkin takip sağlanmaktadır.

Etkin iki ay kontrolü sayesinde sürüye katılan popülasyon kalitesi artmakta, masraf azalmakta bu da sürü verimini pozitif etkilemektedir. İlk 2 ay takibi sonucunda sürüye pozitif katkı yapamayacak olan düvelerin seleksiyonu sağlanmaktadır.  Yüksek hastalık riski taşıyan düveler yüksek süt verimi sağlamayacaktır. Tarihsel sağlık takibi her bir buzağı için nasıl bir düve dönemi bunu sonucu olarak da nasıl bir süt verimine sahip sağmal olacağı hakkında bilgi vermektedir. Buna bağlı olarak da sürüden ayırma kararları daha sağlıklı alınabilmektedir. 

Bu da sürü verimini arttırmaktadır.